Piwnicą w starym budownictwie można inaczej nazwać komórkę lokatorską w nowym. Jest to odrębna powierzchnia mieszkania, ale do niego przynależna.

Wszelkim rozważaniom dotyczącym możliwości wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce towarzyszą spore emocje. Podatnicy obawiają bowiem się znacznego wzrostu obciążeń fiskalnych,

Kupno "własnego M" to nie wszystko - jeśli nie zdecydowałeś się na wersję "pod klucz" dostaniesz tzw. standard deweloperski, czyli

Od 2003 r. obowiązuje w Polsce ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje kwestie związane z określaniem przeznaczenia nieruchomości.