W środę 4 sierpnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński, opublikował odpowiedź jakiej udzielił na interpelację nr 23727