Minister Finansów ustalił na dzień 1 lipca 2021 r. termin uruchomienia systemu teleinformatycznego, służącego do przesyłania do naczelników urzędów skarbowych