Zgodnie z art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie