Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w sierpniu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,9% niższa

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lipcu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,5% wyższa

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w maju 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 8,4% wyższa

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w kwietniu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 6,7% niższa niż