Przedsiębiorca, podatnik VAT, nabył cztery działki, które później zamierzał odsprzedać. Do organu interpretacyjnego wystąpił z zapytaniem, czy przy sprzedaży tych