W piątek 18 października, Ministerstwo Finansów poinformowało o powołaniu Pełnomocnika Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju do Spraw Współpracy Międzynarodowej w