Rząd przygotował projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Określa on między innymi zasady postępowania z informacjami niejawnymi w postępowaniu cywilnym