W środę 4 marca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w pierwszej odsłonie wieloetapowego sporu kompetencyjnego w zakresie możliwości podważania

Sąd Najwyższy przedstawił swoje stanowisko w sprawie wniesionego do Trybunału Konstytucyjnego przez Marszałka Sejmu wniosku o rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego między