Usprawnienie procedur w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i wprowadzenie możliwości zorganizowania zgromadzenia wspólników tej spółki z wykorzystaniem środków elektronicznych, za