W 2020 roku liczba rozpoczętych domów w Polsce była niemal identyczna jak rok wcześniej. Gdy spojrzymy jednak bardziej szczegółowo na

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2020 roku. Produkt krajowy brutto w ujęciu realnym zmniejszył się