W dniu 2 września 2021 r., na posiedzeniu niejawnym w składzie całej Izby Cywilnej z udziałem 21 sędziów, Sąd Najwyższy

We wtorek 22 września 2020 r., Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym w sprawie

W komunikacie z 3 lipca 2020 r., Sąd Najwyższy poinformował, że pozostawił bez rozpoznania wniosek jednego z adwokatów o wznowienie