W ubiegłym tygodniu sektor towarowy przyciągnął nowych nabywców po tym, jak osłabło intensywne i potencjalnie negatywne dla cen zainteresowanie rynku

Zapoczątkowany 9 listopada mocny wzrost apetytu na ryzyko w związku z optymizmem w sprawie szczepionki trwa również w grudniu. Giełdy, przede

Przejście w kierunku bardziej zrównoważonych zasobów, od odnawialnych źródeł energii do białek pochodzenia roślinnego, naraża na ryzyko producentów tradycyjnych