Podsumowanie: Czas, aby inwestorom zapaliła się czerwona lampka, ponieważ w obliczu silnej presji inflacyjnej i bardziej agresywnej polityki monetarnej rynek

Default Evergrande okazał się na razie wydarzeniem o skutkach ograniczonych do lokalnego rynku. Znacznie większe przełożenie na zachowanie inwestorów miał

Obligacje o stałym oprocentowaniu tanieją na Catalyst – inwestorzy przygotowują portfele na to, co wydaje się nieuchronne, czyli koniec hossy