W środę 7 października 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o