Sejm i Senat przyjęły Rządowy projekt ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia

W październiku 2017 r. Ministerstwo Finansów we współpracy z organizacjami branżowymi zrzeszającymi przedsiębiorców rozpoczęło prace nad opracowaniem jednolitych zasad, których