W środę 13 października Komisja Europejska opublikowała pierwszy regionalny monitor równości płci w Unii Europejskiej. Przedstawia on dokładny obraz sytuacji,

Raport „Getting to Equal” przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród 22 tysięcy aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn w 34 krajach świata