Polityka spójności UE: niekorzystna sytuacja kobiet w części regionów Unii Europejskiej

Polityka spójności UE: niekorzystna sytuacja kobiet w części regionów Unii Europejskiej

Polityka spójności UE: niekorzystna sytuacja kobiet w części regionów Unii Europejskiej

W środę 13 października Komisja Europejska opublikowała pierwszy regionalny monitor równości płci w Unii Europejskiej. Przedstawia on dokładny obraz sytuacji, gdzie kobiety osiągają największe sukcesy na poziomie regionalnym w Europie, a gdzie napotykają największe utrudnienia.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: „Cieszę się, że mogę przedstawić tę przełomową pracę nad mapą szklanego sufitu, przed którym stoją kobiety na szczeblu regionalnym w Europie. Sprawozdanie pokazuje, że wciąż jest wiele do zrobienia, aby pomóc kobietom w osiągnięciu takich samych możliwości jak mężczyźni. Komisja będzie nadal ciężko pracować na rzecz Europy opartej na równości płci”.

Dokument ten opiera się na dwóch specjalnie opracowanych wskaźnikach: „Female Achievement Index” oraz „Female Disadvantage Index”. Ukazują one zarówno regiony, w których kobiety osiągają więcej, jak i te, w których znajdują się w gorszej sytuacji niż mężczyźni.

Dokument pokazuje, że średnio kobiety w bardziej rozwiniętych regionach są w stanie osiągnąć więcej i są w mniej niekorzystnej sytuacji, podczas gdy większość kobiet w mniej rozwiniętych regionach nadal stoi przed dużymi wyzwaniami.

Regiony o niższym wskaźniku osiągnięć kobiet mają niższy produkt krajowy brutto per capita, podczas gdy regiony o wyższym poziomie osiągnięć kobiet mają wyższy poziom rozwoju społecznego. Jakość rządów jest wyższa w regionach, w których kobiety osiągają więcej.

 

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: