W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem zmian w Kodeksie spółek handlowych. Przewiduje on stworzenie nowej spółki kapitałowej – prostej

Każdy cudzoziemiec powyżej 16 roku życia, który chce przeprowadzić się do Monako - na ponad trzy miesiące - musi posiadać

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce to droga przez mękę. O ile proces zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej został już nieco usprawniony,