Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2021 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1090,4 tys.