Wizytująca w Polsce w dniach 9-10 stycznia 2020 r. Komisja Wenecka, podsumowała swój pobyt, wydając opinię nt. przeprowadzanych najnowszych reform