Od 1 maja oprocentowanie oszczędnościowych obligacji skarbowych spadnie o 1-1,3 pkt proc., obniżce o 0,5 pkt proc. ulegną też marże

Globalne rynki uparcie nie chcą się poddać i po panice z IV kwartału ub.r. rentowności obligacji wróciły do wcześniejszych poziomów,

Wkraczamy w taki okres w ciągu roku, w którym inwestorzy nie wiedzą co robić. Niektórzy już ubierają choinkę i rozpoczęli