W grudniu 2018 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Policji, która powołała do życia w jej strukturach nową