Małżeństwo nabyło w 2008 roku mieszkanie w ramach wspólnoty majątkowej. W 2020 r. żona stała się wyłącznym jego właścicielem. Z

Ojciec planuje przenieść na syna własność domu w zamian za dożywotnią opiekę i alimentację. Transakcja ta nastąpi przed upływem 5

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia może z tego tytułu zrodzić obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Czy takie

Myśląc o zmianie miejsca zamieszkania zwykle zastanawiamy się po prostu nad zakupem nowego lokum. Transakcje zamiany lokali nie są na