Rosnące nakłady na wojsko głównym motorem rozwoju przemysłu obronnego Warszawa, 23 stycznia 2020 r. – Wydatki na obronność rosną systematycznie wraz

Rosnąca produkcja samolotów komercyjnych i duże wydatki na cele obronne w 2018 roku sprawiły, że światowy przemysł lotniczy i obronny

W 2018 roku przychody przemysłu lotniczo-obronnego powinny wzrosnąć o około 4,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Na ten wynik