Jeden z wyłącznych udziałowców przejmowanej w ramach grupy kapitałowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wystąpił do organu podatkowego z wnioskiem o

Polska spółka CHEMET S.A. przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przejęła aktywa należące do francuskiej firmy Altifort GLI SAS i

Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu szczegółowego postępowania wyjaśniającego ws. planowanego przejęcia spółki paliwowej LOTOS przez innego z gigantów rynku paliwowego