Jeden z wyłącznych udziałowców przejmowanej w ramach grupy kapitałowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wystąpił do organu podatkowego z wnioskiem o