Sąd Najwyższy 14 kwietnia 2021 r. uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego ws. przywrócenia pracownika do pracy na warunkach jakich był

Jak poinformowała 6 grudnia 2020 r. Prokuratura Krajowa, Prokurator Generalny złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją

Sąsiadka wniosła o eksmisję jednego z lokatorów mieszkań komunalnych. Sąd rejonowy przychylił się do jej powództwa i nakazał eksmisję uciążliwego