Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 960,8 tys. osób

Dziś w centrum uwagi są dane na temat cen konsumenckich w Stanach Zjednoczonych. Odczyt będzie dotyczył sierpnia. Prognozowany jest nadal