Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w grudniu 2019

Październik jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miesięcy dla inwestorów. W tym roku nie wystąpiły jednak istotne zagrożenia. Spada awersja do

Dla sektora surowców ubiegły tydzień był zróżnicowany: sektor energii odnotował wzrost sprzedaży, natomiast sektor rolny uzyskał wsparcie w postaci pokrywania

Druga połowa 2018 roku przyniosła gwałtowną deprecjację peso kolumbijskiego (COP). Zwłaszcza ostatnie pięć miesięcy minionego roku cechowały się agresywną wyprzedażą