W piątek 16 lipca weszło w życie unijne rozporządzenie w sprawie nadzoru rynku i zgodności. Nowe przepisy mają na celu

W grudniu ceny żywności w Polsce będą o 4,5 proc. wyższe niż przed rokiem. Tempo wzrostu cen tych produktów będzie