Luty przyniósł kontynuację dotychczasowych tendencji na rynku pracy, czyli umiarkowany wzrost zatrudnienia w firmach i wysoką dynamikę wzrostu wynagrodzeń. Według danych

Choć w styczniu średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w porównaniu do stycznia 2018 r. o 7,5 proc., to jego