30 kwietnia 2018 r. weszło Prawo przedsiębiorców, które reguluje kwestie związane z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej.

Poprawienie procesu tworzenia prawa dla przedsiębiorców – to cel poselskiego projektu zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.