Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Ma on pomóc podatnikom w przestrzeganiu ich praw przez organy podatkowe