Zmiany w związku z pandemią dotknęły również rynek pracy. Przedsiębiorcy musieli zweryfikować nie tylko swoją strategię biznesową, ale także podejście do

Jak podaje rolniczy OPZZ, nagły brak pracowników z Ukrainy spowoduje załamanie wielu branż w naszej gospodarce i może zagrozić bezpieczeństwu