Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2020 roku. Produkt krajowy brutto w ujęciu realnym zmniejszył się