W październiku 2020 r., w porównaniu do października 2019 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym

W grudniu 2018 r., w porównaniu do grudnia 2017 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą