Elastyczne finansowanie biznesu pewniejsze niż zmienność bankowych pożyczek Na październikowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie podwyższyła referencyjną stopę procentową o 40