Mają cierpliwość, przeważnie mają również więcej czasu niż rodzice i mnóstwo mądrości życiowej do przekazania. O kim mowa? Oczywiście o naszych

7,8 mld zł – tyle wynosi łączny przeterminowany dług polskich seniorów. Co więcej, w ostatnich 6 latach zadłużenie polskich emerytów