Pomimo dużego potencjału polskiego rynku żywności ekologicznej, poziom sprzedaży w naszym kraju odbiega od reszty Europy. Przeciętny Polak rocznie na

Pieniądze są istotnym źródłem napięć w związku. Tego zdania jest co 4 konsument z Polski biorący udział w badaniu przeprowadzonym