Do Rzecznik Praw Obywatelskich wpłynęło pismo sygnalizujące problem podwójnego opodatkowania spadku otrzymanego z zagranicy po osobach niemających związków z Polską

W stolicy Gruzji Tbilisi, Ambasador RP Mariusz Maszkiewicz i gruziński minister finansów Lasha Khutsishvili, podpisali 7 lipca nową dwustronną umowę

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w więcej niż jednym państwie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają niezwykle istotne znaczenie. To one

Wprowadzenie przepisów mających zapewnić podatnikowi ochronę przed podwójnym lub wielokrotnym opodatkowaniem dochodów w razie, gdy prowadzi działalność w dwóch lub