Do Sejmu trafił projekt ustawy, która ma wprowadzić Kartę Praw Podatnika. Będą w niej zawarte określone prawa i obowiązki podatnika,