Zdaniem Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE, sądy państwa członkowskiego są właściwe do rozpoznania sporu rodzicielskiego, jeżeli dziecko, które zwykle zamieszkiwało