Niewątpliwie rok 2020 należał do metali szlachetnych i jest duża szansa, że hossa dla kruszców dopiero się rozkręca. Choć srebro

Podobnie jak inne klasy aktywów, sektor surowców odnotował zdecydowane zyski w pierwszym kwartale 2019 r. Wynoszący niemal 7% zysk na

W minionym tygodniu wzrost zanotowały tylko ceny palladu. 1280 dolarów – tyle w miniony piątek trzeba było zapłacić za uncję