Fakt, że członek zarządu przebywał na zwolnieniu lekarskim, a jego czynności wykonywała inna osoba nie ma żadnego wpływu na to,