5 sierpnia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” Minister Finansów obwieścił maksymalne stawki opłat, które będą obowiązywać w przyszłym roku