Przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rządowy projekt zmian w ustawie deweloperskiej przewiduje m.in. likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych