W piątek 5 kwietnia 2019 r., Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych