Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych oznaczonych kodem CN 2710 19 91. Istotnym dla niej