30 kwietnia 2018 r. weszło Prawo przedsiębiorców, które reguluje kwestie związane z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej.